Veřejná zakázka: Pořízení plynového chromatografu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1070
Systémové číslo VZ: P19V00000135
Evidenční číslo zadavatele: ČZU 028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018486
Datum zahájení: 31.05.2019
Nabídku podat do: 04.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení plynového chromatografu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu (nového, nepoužívaného, originálního) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Přístroj bude používán ke stimulaci čichového systému hmyzu těkavými látkami rostlinného nebo hmyzího původu. Stimulace prostřednictvím plynového chromatografu (GC) umožňuje přesnou kvalitativní a kvantitativní kontrolu stimulů.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru smlouvy a v příloze Technická specifikace, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Název oddělení: Externisté
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky