Veřejná zakázka: Stanovení stabilních izotopů ve vodě, obsahu prvků ve výluzích sedimentů a organizmů a stanovení obsahu TOC ve vzorcích sedimentů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 475
Systémové číslo VZ: P17V00000006
Evidenční číslo zadavatele: xx
Datum zahájení: 05.04.2017
Nabídku podat do: 19.04.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stanovení stabilních izotopů ve vodě, obsahu prvků ve výluzích sedimentů a organizmů a stanovení obsahu TOC ve vzorcích sedimentů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zakázka se skládá ze tří částí A, B, C, nabídky lze zasílat pro jednotlivé části zakázky a jejich kombinace.

A) Stanovení obsahu prvků v kyselinových výluzích (specifikováno níže) včetně kontroly kvality QA/QC
PRVKY ANALÝZY: Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cr, As, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, Ba, Pb, U, Sb, Al, Fe, Li, B, V

Zadavatel předá dodavateli vzorky v kapalné formě (roztoky specifikovány níže)
- Stanovení obsahu uvedených prvků v kyselinových výluzích (HNO3+H2O2) ze vzorků sedimentu
- Stanovení obsahu uvedených prvků v kyselinových výluzích organismů (HNO3+H2O2)
- Stanovení obsahu uvedených prvků ve výluhu 1. frakce SEA dle BCR (0,11 mol l−1 CH3COOH)
- Stanovení obsahu uvedených prvků ve výluhu 2. frakce SEA dle BCR (0,5 mol l−1 NH2OH·HCl při pH 1.5)
- Stanovení obsahu uvedených prvků ve výluhu 3. frakce SEA dle BCR (H2O2 (85 °C), poté 1 mol l−1 H3COONH4)
- Stanovení obsahu uvedených prvků v kyselinovém výluhu (lučavka královská)

PŘEDPOKLÁDANÝ A ZÁROVEŇ MAXIMÁLNÍ POČET VZORKŮ PRO STANOVENÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ - 1800 KS
SPECIFIKACE PŘEDÁVÁNÍ VZORKŮ PRO ANALÝZY JE UVEDENA V BODĚ 10 VÝZVY.

B) Stanovení obsahu izotopů ve vzorcích vody včetně kontroly kvality QA/QC
Stanovení obsahu izotopů 18O a 2H ve vzorcích přírodních vod metodou laserové spektroskopie.
Obsah bude vyjádřen jako δ18O a 2H v % o (per mil) V-SMOW.
Bude uvedena přesnost měření a tzv. deuteriový exces.
PŘEDPOKLÁDANÝ A ZÁROVEŇ MAXIMÁLNÍ POČET VZORKŮ PRO STANOVENÍ IZOTOPŮ VE VZORCÍCH VODY – 440 ks
SPECIFIKACE PŘEDÁVÁNÍ VZORKŮ PRO ANALÝZY JE UVEDENA V BODĚ 10 VÝZVY.

C) Stanovení obsahu TOC ve vzorcích sedimentu včetně kontroly kvality QA/QC
Vzorky: Sladkovodní sedimenty vysušené lyofilizací
Metoda stanovení: Vysokoteplotní spalování s detekcí CO2

PŘEDPOKLÁDANÝ A ZÁROVEŇ MAXIMÁLNÍ POČET VZORKŮ PRO STANOVENÍ TOC VE VZORCÍCH SEDIMENTU – 340 ks
SPECIFIKACE PŘEDÁVÁNÍ VZORKŮ PRO ANALÝZY JE UVEDENA V BODĚ 10 VÝZVY.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky