Veřejná zakázka: Soubor přístrojů a zařízení pro fyziologická měření dřevin a faktorů prostředí do projektu EXTEMIT-K

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 491
Systémové číslo VZ: P17V00000022
Evidenční číslo zadavatele: 218
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-007131
Datum zahájení: 26.05.2017
Nabídku podat do: 20.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor přístrojů a zařízení pro fyziologická měření dřevin a faktorů prostředí do projektu EXTEMIT-K
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů a zařízení pro fyziologická měření dřevin do projektu EXTEMIT-K, a to konkrétně:
- Infračervený senzor na povrchovou teplotu a PAR s datalogerem - 155 ks
- Datalogery pro měření teploty a vlhkosti půdy - 100 ks
- Zařízení na měření a záznam sacího potenciálu půdy - 150 ks
- Meteostanice s automatickým dálkovým přenosem dat - 4 ks
- Sestava pro bezkontaktní analýzu přírůstkové dynamiky stromů (dendrometr) - 130 ks x
- Zařízení na měření transpiračního proudu stromu metodou THB - 155 ks
- Bateriový systém na napájení měřícího zařízení - 10 ks
- Tlaková komora na měření vodního potenciálu - 1 ks
Jedná se o soubor přístrojů a zařízení pro fyziologická měření dřevin v terénu s využitím bezkontaktní kontinuálního měření a laboratorní fyziologická měření vzorků.
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 280 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky