Veřejná zakázka: Část 1: Dodávka elektrické energie

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 530
Jedná se o část veřejné zakázky: ČZU – nákup elektrické energie a zemního plynu s využitím elektronické aukce (2017)

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Dodávka elektrické energie

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 1. 2018 od 31. 12. 2018, a to v předpokládaném rozsahu 93 MWh z hladiny 0,4 kV (NN) a 8 712 MWh z hladiny 22 kV (VN) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.


Předpokládaná hodnota

  • 7 500 000 Kč bez DPH

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky