Veřejná zakázka: Zajištění služeb cloud computingu pro projekt EVA 4.0

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 962
Systémové číslo VZ: P19V00000027
Evidenční číslo zadavatele: ČZU 011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-017252
Datum zahájení: 23.01.2019
Nabídku podat do: 22.02.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služeb cloud computingu pro projekt EVA 4.0
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování škálovatelné služby cloud computingu, tj. poskytnutí škálovatelného výpočetního výkonu, diskové kapacity a dalších aplikací jako služba, a to způsobem umožňujícím vzdálený přístup prostřednictvím sítě Internet.
Zadavatel si v souladu s § 100 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy (opční právo), a to v rozsahu nepřesahujícím 30% předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky. Tato změna závazku bude spočívat v možnosti využití služeb cloud computingu dle aktuálního stavu ICT a potřeb zadavatele (zadavatel předpokládá, že během trvání smlouvy dojde k výraznému navýšení kapacit jednotlivých služeb cloud computingu a zároveň i snížení cen služeb s nižším výkonem), a to v souladu se zákonem.
Předmět plnění veřejné zakázky včetně přesného vymezení možných změn dle § 100 zákona je blíže vymezen v Závazném vzoru smlouvy a v příloze Technická specifikace, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek. Rozsah předpokládaného rámce plnění je definován spotřebním košem, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 045 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • IČO: 60460709
 • Poštovní adresa:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Název oddělení: Externisté
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků