Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sestava posuvného měřícího stolu na měření šířek letokruhů se software a stereomikroskopem
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2017 15:48:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 224_Vysvětlení zadávací dokumentace_I.pdf (467.03 KB)