Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení analytické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2017 19:16:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 225_Vysvětlení zadávací dokumentace_I.pdf (449.19 KB)