Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZMR dodávka elektrické energie, sdružení zadavatelů
Odesílatel Jiří Neuhöfer
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2017 10:44:45
Předmět Výzva

CPV 09310000-5 elektrická energie, dodávka elektrické energie MOP (maloodběry)


Přílohy
- VZMR dodávka elektrické energie, sdružení zadavatelů.pdf (3.00 MB)