Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2019 09:36:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 421_Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (586.68 KB)