Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sestava posuvného měřícího stolu na měření šířek letokruhů se software a stereomikroskopem
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stereomikroskopu k posuvnému měřícímu stolu a posuvného měřícího stolu na měření šířek letokruhů vč. software.
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 této zadávací
dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.06.2017 09:30
Datum zahájení: 01.06.2017 08:00