Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybavení analytické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů pro vybavení analytické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K, a to konkrétně:
Analytické váhy s vnitřní kalibrací
Přesné analytické váhy s vnitřní kalibrací a pamětí
Manipulovatelné analytické váhy s vnitřní kalibrací
Rotační vakuová odparka se zdrojem vakua
Laboratorní mrazák nízký
Laboratorní sušárna do analytické laboratoře
Laboratorní lednice
Laboratorní mrazák vysoký
Minitřepačka s dotykovým spouštěním/vortex
Třepačka univerzální s nástavcem
Magnetická míchačka s ohřevem a regulací teploty a stojany
Ultrazvuková lázeň pro analytickou laboratoř
Vyhřívaná plotýnka pro analytickou laboratoř
Laboratorní kahan pro analytickou laboratoř

Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.08.2017 09:00
Datum zahájení: 21.06.2017 00:00