Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Laboratorní centrifuga
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení přístroje pro přípravu vzorků pro účely výuky molekulárních a histologických analýz krve živočichů, tkání apod., tj. dodávka 1 ks stolní chlazené centrifugy s 5 rotory vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných pro jeho řádné užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava centrifugy a rotorů na místo plnění a seznámení zadavatele s jejich základními funkcionalitami při předání a převzetí.
Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 2 této výzvy – Technická specifikace. Zadavatel požaduje kompletní dodání všech částí předmětu plnění, zadavatel neakceptuje částečné plnění předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: podatelna ČZU, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Kontakt: Magdaléna Bičová
+420 774 878 811
VZFLD@staidl-leska.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.07.2019 10:00
Datum zahájení: 25.06.2019 21:00