Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení elektrického dronu pro nesení laserového skeneru pro projekt EXTEMIT-K
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2017 12.06.2017 13:30
Kamery pro projekt EXTEMIT-K
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2017 01.06.2017 09:00
Delivery of ICT equipment to Kazakhstan under IQAT project
podlimitní Hodnocení 03.05.2017 24.05.2017 09:00
Pořízení tří terénních vozidel na operativní leasing pro FLD – II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2017 17.05.2017 09:30
Spotřební materiál a chemikálie do laboratoří pro projekt EXTEMIT-K
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2017 26.05.2017 09:00
Stanovení stabilních izotopů ve vodě, obsahu prvků ve výluzích sedimentů a organizmů a stanovení obsahu TOC ve vzorcích sedimentů
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2017 19.04.2017 12:00
Delivery of ICT equipment to Kazakhstan and Uzbekistan under IQAT project
podlimitní Vyhodnoceno 04.04.2017 21.04.2017 11:00
všechny zakázky