Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění služeb cloud computingu pro projekt EVA 4.0
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 02.05.2019 09:00
Metabarcoding
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2019 23.04.2019 09:00
Pořízení dat pomocí DPZ (dálkový průzkum země)
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2019 15.04.2019 10:00
Softwarové licence a související služby pro osobní počítače, servery a uživatele
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2019 06.05.2019 09:00
Audiovizuální technika pro aulu ČZU v Praze
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2019 03.05.2019 09:00
Pořízení chladicích a mrazicích zařízení pro laboratoře FLD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2019 23.04.2019 10:00
Transcriptome analysis (RNAseq) of Ips typographus
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2019 09.04.2019 09:00
Pořízení klecí a akvárií v rámci projektu EVA4.0
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2019 23.04.2019 10:00
Dodávka univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy
podlimitní Hodnocení 28.03.2019 12.04.2019 16:35
Dodávka a montáž technologického uzlu rozmítací pily pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2019 10.04.2019 11:00
Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ kopter, multispektrální kamery a termovize
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2019 26.04.2019 09:00
Pořízení přístrojů do laboratoře protipožární ochrany
nadlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 23.04.2019 09:00
Modernizace síťové konektivity LAN
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2019 13.05.2019 09:00
Laboratoř technických disciplín – Soubor zařízení pro verifikaci fyzikálních modelů – II.
nadlimitní Hodnocení 14.03.2019 15.04.2019 13:00
Laboratorní gravitační separační stůl
nadlimitní Hodnocení 14.03.2019 15.04.2019 13:00
všechny zakázky