Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení elektrického dronu pro nesení laserového skeneru pro projekt EXTEMIT-K – II.
nadlimitní Hodnocení 23.06.2017 10.07.2017 09:00
Vybavení suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště
podlimitní Hodnocení 22.06.2017 17.07.2017 09:00
Vybavení analytické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2017 03.08.2017 09:00
Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze
podlimitní Hodnocení 19.06.2017 11.07.2017 10:00
Centrální zálohování a archivace v režimu Backup as a Service (BaaS)
podlimitní Vyhodnoceno 16.06.2017 04.07.2017 10:00
Chemikálie do laboratoří pro projekt EXTEMIT-K
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2017 28.06.2017 09:00
Adaptace suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K
podlimitní Vyhodnoceno 16.06.2017 13.07.2017 09:00
Kamery pro projekt EXTEMIT-K – II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2017 20.06.2017 09:30
Sestava posuvného měřícího stolu na měření šířek letokruhů se software a stereomikroskopem
podlimitní Hodnocení 01.06.2017 30.06.2017 09:00
Soubor přístrojů a zařízení pro fyziologická měření dřevin a faktorů prostředí do projektu EXTEMIT-K
nadlimitní Vyhodnoceno 26.05.2017 20.06.2017 09:00
Soubor přístrojů a zařízení pro elektrofyziologickou laboratoř v projektu EXTEMIT-K
podlimitní Vyhodnoceno 26.05.2017 30.06.2017 09:30
Pořízení tří sestav pro měření dendrometrických parametrů stromů na výzkumných plochách včetně programového vybavení
podlimitní Hodnocení 24.05.2017 16.06.2017 09:00
Pořízení tří terénních vozidel na operativní leasing pro FLD – II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2017 17.05.2017 09:30
Stanovení stabilních izotopů ve vodě, obsahu prvků ve výluzích sedimentů a organizmů a stanovení obsahu TOC ve vzorcích sedimentů
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2017 19.04.2017 12:00
všechny zakázky