Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění úložných kapacit
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 07.10.2020 09:00
Školní sklad FLD a trafostanice - II.
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2020 15.10.2020 09:00
Dodávka Mobilního zařízení pro spektrometrii – opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2020 02.10.2020 10:00
Mrazicí a chladicí technologie pro Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ
nadlimitní Příjem nabídek 18.09.2020 19.10.2020 09:00
Dodávka počítačů, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer
nadlimitní Příjem nabídek 04.09.2020 12.10.2020 09:00
Výběrové šetření názorů na situaci v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2020 16.09.2020 10:00
Development of a program for the simulations of impacts of various biotic disturbance agents on the forest with interface to an existing ecosystem model
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.09.2020 30.09.2020 10:00
Rekonstrukce centra poradenství a prevence FAPPZ
podlimitní Příjem nabídek 02.09.2020 02.10.2020 09:00
Pořízení přístrojů pro výuku DPZ
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2020 07.09.2020 10:00
Software pro eye-tracking
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2020 09.09.2020 09:00
Software pro systémové inženýrství - software pro vyhledávání a analýzu informací
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2020 09.09.2020 09:00
Modernizace vybavení výukových prostor PEF
nadlimitní Vyhodnoceno 19.08.2020 07.09.2020 09:00
Dodávka přístrojového vybavení a drobného hmotného majetku
nadlimitní Hodnocení 18.08.2020 22.09.2020 09:00
Dodávka systému zálohování cloudového prostředí
podlimitní Vyhodnoceno 18.08.2020 10.09.2020 09:00
Přístroje pro přípravu mikroskopických preparátů
nadlimitní Hodnocení 30.07.2020 14.09.2020 09:00
všechny zakázky