Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí (sdružené služby)
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2019 21.06.2019 12:00
Zajištění analýzy půdních vzorků pro projekt EXTEMIT-K
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2019 28.06.2019 10:00
Dodávka Investičního majetku – přístroje: 1) Extraktor s teplotní cyklizací, 2) Gelová chromatografie, 3) Sběrač frakcí – 12-16_019
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 17.07.2019 09:00
Dodávka Souboru přístrojů - Klim., Klim. chl., Hust., Odstř., Spektr., Suš st. + vel. obj., Visk. - 11-16_019
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 17.07.2019 09:00
Dodávka Souboru přístrojů Osc. mlýn, Dezintegrátor, Lam. flowbox – 10-16_019
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2019 17.07.2019 09:00
Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ křídlo – II.
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2019 08.07.2019 09:00
Pořízení zařízení pro testování dřevěných konstrukcí II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2019 17.06.2019 10:00
Vybavení zelené střechy HTP FLD II.
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2019 08.07.2019 09:00
RNA library building including rRNA depletion and RNA sequencing
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2019 01.07.2019 09:00
Pořízení plynového chromatografu
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2019 04.07.2019 09:00
Pořízení pálícího laserového stroje s automatizací v rámci projektu EVA 4.0
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2019 08.07.2019 09:00
Dodávání kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro ČZU
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2019 01.07.2019 09:00
Metabarcoding - II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2019 13.06.2019 13:00
Vybavení laboratoře fyziologie rostlin – II.
nadlimitní Hodnocení 23.05.2019 10.06.2019 09:00
Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ kopter, multispektrální kamery a termovize – II.
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2019 21.06.2019 09:00
všechny zakázky