Veřejné zakázky České zemědělské univerzity v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO: 60460709
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60062638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup navijáku pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2016 05.01.2017 11:00
Nákup vyvážecího vleku pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2016 06.01.2017 11:00
Nákup univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
podlimitní Hodnocení 06.12.2016 22.12.2016 09:00
Nákup univerzálního secího stroje pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2016 14.12.2016 00:00
Rámcová smlouva na provádění lesnických činností pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy na rok 2017
nadlimitní Hodnocení 22.09.2016 18.11.2016 11:00
všechny zakázky