Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda – Microsoft 365 Intranet ČZU
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: ČZU realizuje projekt s názvem „Strategické nastavení rozvoje lidských zdrojů na ČZU“ (dále jen „Projekt HRS4R“), spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie, a to z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014642.
Jedním z dílčích cílů Projektu HRS4R je zvýšit efektivitu interní komunikace v rámci ČZU prostřednictvím implementace nového intranetu. ČZU nasadila v roce 2018 technologie Microsoft 365 a umožňuje tím jak zaměstnancům, tak studentům využívat portfolio produktů společnosti Microsoft zahrnuté do sady Microsoft 365. ČZU rozhodla o implementaci nového intranetu na platformě Microsoft 365. Blíže viz ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.11.2020 09:00
Datum zahájení: 05.10.2020 18:14