Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování služeb souvisejících s rekonstrukcí a dostavbou staré budovy FLD v rámci areálu zadavatele, které zahrnují komplexní inženýrskou činnost spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen jako „TDS“).
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v příkazní smlouvě (dále též jen „smlouva“), která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, a projektové dokumentaci a jejích změnách uveřejněných zde https://zakazky.czu.cz/contract_display_1345.html.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.01.2021 09:00
Datum zahájení: 17.12.2020 23:05
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):