Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Drobné přístroje a vybavení veterinární ordinace
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání:
- drobných přístrojů pro veterinární ordinaci a s tím spojené služby (doprava zboží kupujícímu do místa plnění, jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy u kupujícího, atd.).
- hospitalizačních boxů, vyšetřovacích stolů a příslušenství a s tím spojené služby (doprava zboží kupujícímu do místa plnění, jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy u kupujícího, atd.).
-VZMR na rámcovou dohodu
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt: Mgr. Marcela Sedláčková
+420 703 183 025
sedlackovamarcela@af.czu.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.09.2021 10:00
Datum zahájení: 18.08.2021 19:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: