Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: FLD_Dodávka geodetických přístrojů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení pokročilých zařízení pro výuku geodézie a nivelačních přístrojů a dálkoměrů (nových, nepoužívaných, originálních) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Předmětem plnění je rovněž doprava zařízení na místo plnění a seznámení zadavatele s jejich základními funkcionalitami při předání a převzetí.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.11.2021 10:00
Datum zahájení: 09.11.2021 15:40