Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je provedení rekonstrukce a nástavba jednoho podlaží budovy koleje G a částečné rekonstrukce spojovacího krčku FG v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Rekonstrukce se týká především výměny všech vnitřních technických rozvodů (kanalizace, vodovod, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace), dále provedení rekonstrukce ubytovacích jednotek a jejich hygienického zázemí, technických místností, skladů a kolektivních místností. Předmětem plnění je rovněž instalace systému pro využití šedé vody a provedení stavebních úprav vyplývajících z požadavků požárně bezpečnostního řešení - zejména se jedná o instalaci systému stabilního hasicího zařízení, vybudování evakuačního výtahu přisazeného k severní fasádě a venkovního požárního schodiště přisazeného k jižní fasádě. Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace interiérového vybavení (mobiliář a vybavení).
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.07.2022 09:00
Datum zahájení: 04.05.2022 15:54
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: