Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VWR International s.r.o.
IČO: 63073242
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 1 232 763,96 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 11.07.2022