Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka přístrojů a vybavení pro terénní diagnostiku II.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů a vybavení pro terénní diagnostiku.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 výzvy – smlouvě, a v technické specifikaci tvořící přílohu č. 3 výzvy.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.09.2022 10:00
Datum zahájení: 19.08.2022 16:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: