Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ČZU – Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce obou skladových hal zahrnuje kompletní výměnu obvodového pláště z hliníkových trapézových panelů v celé ploše. V rámci této akce dojde k výměně všech stávajících oken, vnějších dveří a vrat. Dále bude provedena kompletní výměna střešní plechové krytiny vč. výměny klempířských prvků (dešťových žlabů a svodů), haly budou opatřeny novou hromosvodní instalací. Součástí akce bude i výměna původní elektroinstalace.

Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které jsou přílohou č. 4 a 5 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.11.2022 09:00
Datum zahájení: 09.09.2022 16:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: