Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl CZU/12086/2023
ID ve SpSl czupekF230003193Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybavení parazitologické laboratoře I.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro parazitologickou laboratoř.
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, jejichž předmětem jsou dodávky následujícího vybavení:

Část a) Základní laboratorní vybavení
- Laboratorní předvážka
- Analytická váza
- Stolní pH metr s magnetickou míchačkou
- Magnetická vyhřívaná míchačka (jako součást přístroje „Stolní pH metr“)
- Termoglok s 40x1,5ml bločkem
- Sonikátor
- Výrobník ledové tříště 30 l
Část b) Biohazard box
- Biohazard box
Část c) Laboratorní přístroje – třepačky a centrifugy
- CO2 inkubátor s integrovanou třepačkou
- Vysokorychlostní chlazená stolní centrifuga
- Velkoobjemová univerzální chlazená centrifuga
- Nízkorychlostní orbitální třepačka
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 (dle příslušné části veřejné zakázky) této výzvy – smlouvě, a v technické specifikaci tvořící přílohu č. 3 (dle příslušné části veřejné zakázky) této výzvy.
Veřejná zakázka bude financována v rámci projektu „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na ČZU“, který je spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0006225. Veřejná zakázka však může být financována i z jiných projektů nebo vlastních zdrojů zadavatele.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.11.2023 09:00
Datum zahájení: 12.10.2023 13:06
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: