Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování služeb těžby a soustřeďování dřeva
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb těžby a soustřeďování dřeva. Specifikace jednotlivých činností, včetně odhadovaného ročního rozsahu je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Veškeré činnosti budou prováděny na základě orientačního plánu práce, který tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace a způsobem, který je stanoven v Technicko-organizačních podmínkách, které tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Praha-východ
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.02.2024 11:00
Datum zahájení: 05.01.2024 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: