Prior information notice: Chemikálie pro mikrobiologii

Prior information notice information

Registration number in VVZ: Z2019-019741
Date sent: 12.06.2019
Publication date: 14.06.2019

Contracting authority

  • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
  • CRN: 60460709
  • Postal address:
    Kamýcká 129
    165 00 Praha - Suchdol
  • Name of the department: Právní oddělení ČZU
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure