Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Dostavba fakulty životního prostředí-FŽP III. 20.04.2020
Dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu pro FLD 27.03.2020
PEF_Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách PEF 23.03.2020
Modernizace vybavení výukových prostor PEF 23.03.2020
Rámcovou smlouvu na dodávky měřicího zařízení pro dálkové sledování zvěře 16.03.2020
IT technika do PTZ 28.02.2020
Zajištění úklidových služeb v objektech ČZU - Rámcová smlouva 24.02.2020
Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD 17.02.2020
Dodávka variabilního, víceúčelového zařízení pro ustájení králíků a drůbeže a dodávka vzduchotechniky pro testační stáj 29.11.2019
Laboratorní přístroje do PTZ 25.11.2019
Laboratorní nábytek do PTZ 18.10.2019
Dodávky technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU 14.10.2019
Meta-Barcoding of microbial communities 09.09.2019
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform 06.09.2019
Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17-16_019 19.08.2019
Dodávka IRMS spektrometru v rámci projektu EVA 4.0 12.08.2019
Dodávka vysokoúčinného kapalinového chromatografu v rámci projektu EVA4.0 26.07.2019
Materiál pro identifikaci mikrobiálních společenstev 22.07.2019
Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi 22.07.2019
Dodávka drobného hmotného majetku a přístrojového vybavení 22.07.2019
Materiál pro extrakci a purifikaci nukleonových kyselin 22.07.2019
Interiéry do PTZ 15.07.2019
Dodávka chemikálií, laboratorního skla a spotřebního materiálu – 15-16_019 28.06.2019
AV technika do PTZ 24.06.2019
Chemikálie pro mikrobiologii 14.06.2019
1 2  ››