Prior information notice: Dodávka drobného hmotného majetku a přístrojového vybavení

Prior information notice information

Registration number in VVZ: Z2019-024435
Date sent: 17.07.2019
Publication date: 22.07.2019

Contracting authority

  • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
  • CRN: 60460709
  • Postal address:
    Kamýcká 129
    165 00 Praha - Suchdol
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure