Prior information notice: Rámcovou smlouvu na dodávky měřicího zařízení pro dálkové sledování zvěře

Prior information notice information

Registration number in VVZ: Z2020-009132
Date sent: 12.03.2020
Publication date: 16.03.2020

Contracting authority

  • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
  • CRN: 60460709
  • Postal address:
    Kamýcká 129
    165 00 Praha - Suchdol
  • Name of the department: Právní oddělení ČZU
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure