Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform 06.09.2019
Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17-16_019 19.08.2019
Dodávka IRMS spektrometru v rámci projektu EVA 4.0 12.08.2019
Dodávka vysokoúčinného kapalinového chromatografu v rámci projektu EVA4.0 26.07.2019
Materiál pro identifikaci mikrobiálních společenstev 22.07.2019
Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi 22.07.2019
Dodávka drobného hmotného majetku a přístrojového vybavení 22.07.2019
Materiál pro extrakci a purifikaci nukleonových kyselin 22.07.2019
Interiéry do PTZ 15.07.2019
Dodávka chemikálií, laboratorního skla a spotřebního materiálu – 15-16_019 28.06.2019
AV technika do PTZ 24.06.2019
Chemikálie pro mikrobiologii 14.06.2019
Materiál pro molekulární kvantifikační metody 14.06.2019
Charpyho kladivo pro testování prvků dřevěných konstrukcí - II. 20.05.2019
Poskytování bezpečnostních a recepčních služeb na kolejích ČZU 15.05.2019
Second generation sequencing (HiSeq/MiSeq) and related library preparation 23.04.2019
Services for PacBio sequencing and related library preparation 23.04.2019
ČZU - Interiérové vybavení objektu Auly 18.03.2019
IT vybavení pro projekty OP VVV FLD ČZU 2 18.03.2019
AV technika pro aulu ČZU v Praze 11.03.2019
Pořízení 3D scanneru a 3D tiskárny 11.03.2019
Pořízení pálícího laserového stroje s automatizací v rámci projektu EVA 4.0 24.01.2019
Pořízení dendrometrů pro projekt EVA4.0 27.12.2018
Vybavení laboratoře ekologie lesa 03.12.2018
Měřící obojky pro sledování zvěře s automatickým odesílán GPS pozic pomocí GSM modulu 03.12.2018