Public contract: Hluboko mrazicí boxy, mrazák a chladnička

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 2201
System number: P24V00000025
Contracting authority registration number: 755
File number: SZ CZUCZU/01540/2024
Date of commence: 05.02.2024
Tender submit to: 26.02.2024 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Hluboko mrazicí boxy, mrazák a chladnička
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 hluboko mrazicích boxů, 1 mrazáku a 1 chladničky. Předmět plnění je blíže vymezen ve smlouvě, která je přílohou č. 1 výzvy, a technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 4 výzvy.
Předmět plnění bude financován v rámci projektu „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na ČZU“, který je spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0006225.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 500 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CRN: 60460709
 • Postal address:
  Kamýcká 129
  165 00 Praha - Suchdol
 • Name of the department: Právní oddělení ČZU
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60062638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses