Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka kapalinových chromatografů pro laboratoře FAPPZ
Odesílatel Dagmar Jirková
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.11.2023 14:03:33
Číslo jednací ve SpSl CZU/12525/2023
ID ve SpSl czupekZ230010791
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha


Přílohy
- 726_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (281.54 KB)