Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČZU - Rekonstrukce restaurace Farma v menze
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2023 11:05:31
Číslo jednací ve SpSl CZU/14215/2023
ID ve SpSl czupekZ230011149
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 710_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (251.54 KB)
- 710_Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ.xlsx (665.74 KB)