Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování služeb těžby a soustřeďování dřeva
Odesílatel Anna Beníčková
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2024 21:31:58
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.zip (167.06 KB)