Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení analytické laboratoře pro projekt EXTEMIT-K
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2017 16:41:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 225_Příloha č. 4_Technická specifikace_OPRAVA 100717.pdf (409.00 KB)
- 225_Vysvětlení zadávací dokumentace_II.pdf (460.68 KB)