Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí (sdružené služby)
Odesílatel Jiří Neuhöfer
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2019 16:06:04
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky podlimitní na dodávky: Dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí (sdružené služby), pro 1 část zakázky dodávka elektřiny (silové energie) v napěťové hladině vysoké napětí (velkoodběry) s roční spotřebou 1 560 MWh