Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2019 16:45:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 430_Vysvětlení zadávací dokumentace_II.pdf (231.25 KB)