Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2019 12:49:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 430_Vysvětlení zadávací dokumentace_III.pdf (528.13 KB)
- 430_Příloha č. 1 - UPRAVENÁ Rámcová smlouva.pdf (565.11 KB)
- 430_Příloha č. 4_UPRAVENÁ Specifikace plnění - kalkulační model_final.xlsx (21.60 KB)