Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2019 17:02:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 430_Vysvětlení zadávací dokumentace_IV.pdf (461.06 KB)