Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2019 12:28:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 421_Vysvětlení zadávací dokumentace III.pdf (755.57 KB)
- 010_MV - Přestavba Zázemí provozního zahradnictví - demolice stávajících hal [zadání].xlsx (47.53 KB)