Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2019 14:24:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 421_Vysvětlení zadávací dokumentace IV.pdf (475.50 KB)
- 421_Příloha č. 5_Soupis prací, souhrnný list stavby a výkaz výměr_UPRAVENÝ PO VYSVĚTLENÍ ZD IV..xlsx (430.94 KB)
- 19-008-03-Pudorys-Model.pdf (675.56 KB)
- 19-008-tabulka-zamecnik.pdf (86.05 KB)