Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2019 10:31:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 421_Vysvětlení zadávací dokumentace V.pdf (454.22 KB)
- 421_Příloha č. 5_Soupis prací, souhrnný list stavby a výkaz výměr_UPRAVENÝ PO VYSVĚTLENÍ ZD V..xlsx (430.12 KB)