Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení HW vybavení Point One – II.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.12.2019 10:49:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 454_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (459.35 KB)
- 454_Příloha č. 4a_UPRAVENÁ Technická specifikace.xlsx (15.54 KB)