Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení HW vybavení Point One – II.
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2020 13:03:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 454_Vysvětlení zadávací dokumentace_II.pdf (469.09 KB)