Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka plecího a kypřícího stroje pro ČZU v Praze ŠLP Kostelec nad Černými lesy
Odesílatel Jiří Neuhöfer
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2020 14:11:45
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky v podlimitním řízení. Nabídku je možno podat elektronickou formou prostřednictvím portálu veřejného zadavatele www.zakazky.czu.cz Zadávací dokumentace a její přílohy jsou zveřejněny.