Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sanger Barcode High-Throughput Run
Odesílatel Lucie Smrčinová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.02.2020 17:46:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1/Explanation No.1


Přílohy
- 444_Explanation of call of tenders.pdf (222.12 KB)