Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka variabilního, víceúčelového zařízení pro ustájení králíků a drůbeže a dodávka vzduchotechniky pro testační stáj
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2020 08:54:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 414_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (458.01 KB)