Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka kapičkové digitální PCR s příslušenstvím pro analýzy DNA/RNA molekul
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2020 16:20:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 456_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (546.33 KB)