Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Welcome centre ČZU
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2020 15:25:26
Předmět Výzva

viz přílohy