Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Welcome centre ČZU
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2020 16:00:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 497_VZMR_Vysvětlení zadávací dokumentace_podepsané.pdf (524.17 KB)