Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Welcome centre ČZU
Odesílatel Marketa Kohoutová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2020 16:13:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 497_VZMR_Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (591.94 KB)