Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení IT technika do PTZ
Odesílatel Iva Mádlová
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2020 20:30:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 466_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (540.76 KB)